Küldetésünk 

Az Ügynökség küldetésének tartja, hogy gyors és hatékony segítséget nyújtson a humanitárius válságok és az erőszakos vallás intolerancia áldozatai számára. Az Ügynökség által az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összhangban finanszírozott humanitárius tevékenységek a helyi közösség minden tagját érintik, faji, etnikai, bőrszín szerinti, nemi és nyelv szerinti megkülönböztetés nélkül, vallási vagy hitbeli meggyőződéstől, politikai vagy más nézettől, nemzeti és szociális hovatartozástól, vagyoni helyzettől, születési vagy egyéb státusztól függetlenül.

Humanitárius segítséget nyújtunk a szükségletek rövid távú enyhítésére, katasztrófa megelőzésre,  valamint helyi partnereink beszámolói és kérései alapján a helyreállítási munkálatok elvégzéséhez. A humanitárius válságok összetettségét felismerve felül kell vizsgálni a fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás közötti hagyományos határvonalakat. Az Európai Unió Tanácsa által kiadott humanitárius és fejlesztési törekvések összekapcsolásának gyakorlati megvalósításáról szóló következtetéssel összhangban az Ügynökség célja, hogy projektjeivel hosszú távon biztosítson társadalmi stabilitást, fenntarthatóságot, kohéziót és sokszínűséget, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés, a humanitárius tevékenység és a béketeremtés közti összefüggést, valamint a konfliktusok megelőzését.

Figyelembe véve a béketeremtés és ellenálló képesség kialakításának a fenntartható fejlődés kapcsán játszott kulcsfontosságú szerepét, az Ügynökség a vallásuk miatt üldözött kisebbségekre is fókuszál, mivel meggyőződésünk, hogy a vallás és hit szabadsága alapvető emberi jog, amely a stabilitás, a béke és a biztonság létfontosságú eleme és elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres és fenntartható fejlődést érjünk el. A vallási üldözés egyre jelentősebb mértéket ölt, ezért nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a vallási közösségek képviselőit is bevonva megnevezzük a kiszolgáltatott vallási kisebbségek szükségleteit és a helyi igényekhez igazodva nyújtsunk humanitárius segítséget.

Helyi partnereink legtöbbször vallási alapú szervezetek, melyek hiteles és szoros kapcsolatban állnak a helyi közösségekkel, különösen olyan országokban, ahol hiányosságok tapasztalhatóak a „jó kormányzás” terén. Az a tapasztalatunk, hogy a vallási alapú szervezetek az élet minden területén a közjót szolgálják a helyi közösségek érdekében. Képviselőik pedig köszönhetően kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az Ügynökség által koordinált humanitárius projektek megvalósuljanak.