Magyarország segít

A Hungary Helps Ügynökség

A Hungary Helps Ügynökség 2019. április 14-én jött létre a Hungary Helps Programról szóló, 2018. évi CXX. törvény alapján. A Hungary Helps Ügynökség a Külgazdasági és Külügyminisztérium irányítása alatt működő kormányzati, nonprofit ügynökség.

Kormányzati ügynökségként Magyarország Alaptörvénye szellemében fejtjük ki tevékenységünket, különös hangsúlyt fektetve más nemzetek szabadságának és kultúrájának tiszteletben tartására. Arra törekszünk, hogy a világ minden nemzetével méltóságuk megőrzésével működjünk együtt.

Célunk, hogy helyi szinten a humanitárius alapelveket és emberi jogokat tiszteletben tartva a helyi szükségletekre reagálva, hatékony segítséget nyújtsunk. Projektjeinket a helyi közösségek képviselőinek beszámolói alapján tervezzük meg, és azokat a helyi partnerekkel, elsősorban a helyi vallási szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel valósítjuk meg.

Feladataink az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

  • nemzetközi humanitárius segélyprogramokon, adományokon és támogatási szerződéseke keresztül gyors és hatékony segítséget nyújtunk, reagálva a válságövezetekben felmerülő szükségletekre;
  • humanitárius és fejlesztési projekteket szervezünk: végrehajtjuk a támogatás kifizetését, a tranzakció nyomon követését, a szükséges műszaki és technikai egyeztetéseket, és azok ellenőrzését, biztosítjuk az átláthatóságot és a hatékonyságot, valamint tevékenységünkről jelentést készítünk;
  • a legkiszolgáltatottabb emberekre fókuszálunk: támogatásunkkal és adományainkkal a humanitárius krízisek, a természeti és ember által okozott válságok áldozatait támogatjuk, különös tekintettel – de nem kizárólag – az üldözött vallási csoportokra fókuszálva. Elismerjük, hogy az egyetemes és alapvető emberi jogok körébe tartozik a vallásszabadság is;
  • együttműködünk más ügynökségekkel, kétoldalú és multilaterális humanitárius fejlesztési segélyprojektek és elvek megvalósításában veszünk részt a partnerországok, kiemelten együttműködve a visegrádi országok és más EU-s tagországok humanitárius szervezeteivel;
  • adománygyűjtés: annak köszönhetően, hogy a Hungary Helps Program egyre nagyobb nemzetközi elismerésben részesül, valamint hogy a csatlakozni és a programban részt venni kívánó partnerek száma is növekszik, az Ügynökség magánszemélyek adományainak gyűjtésével és kezelésével is foglalkozik, melyeket a projektcélok elérése érdekében használunk fel;
  • helyi partnerekkel közösen megtervezzük a humanitárius segélyek felhasználását és rendszeres helyszíni szemléket tartunk.