Data of public interest

Name, position and contact information of the directorate of the company

Péter Kovács-Pifka

06 (1) 8962490

peter.kovacs-pifka@hungaryhelps.gov.hu

Director General

Organizational structure

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Hungary Helps Agency Non-Profit Private Limited Liability Company

Szilágyi Dezső tér 1. 1011 Budapest, Hungary
+36 1 896 6344
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Bank Account for Donations:

HUF
10023002-00358152-01010026

SWIFT: HUSTHUHB

IBAN: HU98 1002 3002 0035 8152 0101 0026

Erste Bank
SWIFT: GIBAHUHB
USD
IBAN: HU66 11600006-00000000-85515105
EUR
IBAN: HU65 11600006-00000000-85515026