ADOMÁNYOZÁS

  • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Washington DC, New York, Róma, München, Bécs, Budapest  és számos magyar város után, London ad otthont a Kereszt-tűzben kiállításnak, amely a keresztény szolidaritás, segítségnyújtás és együttérzés korabeli dokumentumait mutatja be.

Október 30-án este Azbej Tristan államtitkár hivatalosan is megnyitotta a londoni kiállítást, melynek a Liszt Intézet ad otthont november 17-ig.

Az Államtitkár elmondta: Ez a kiállítás több mint aminek látszik; figyelemfelhívás és tanúságtétel, ugyanis egyediségével, komolyságával és sokszínűségével hívja fel a figyelmet egy olyan valóságra, mely rohanó világunkban hátérbe szorul. Korunknak egy olyan valóságra mutat rá, ahol a hit és a vallási hovatartozás miatt sokakat üldöznek. És bár minden ember figyelmet és védelmet érdemel, ennek az elrejtett valóságnak része az is, hogy a világban legnagyobb lélekszámban keresztényeket üldöznek a hitük miatt.  

Tanúságtétel, ami nem csak 300 millió ember diszkriminációjáról, megaláztatásáról, és szenvedéséről, hanem az áldozatok dicsőségéről is szól . Minden fenyegetéssel dacoló hitükről, önazonosságukról, amiből mi nyugati emberek csak példát és erőt meríthetünk. Azon afrikai és ázsiai gyülekezetekről, ahol a terroristák templomi vérengzését követő vasárnapon is tele van a templom, a hitüket megvalló emberekkel. Fontos üzenet ez a saját civilizációs alapjai ellen forduló és önmagát feladó nyugati embereknek.

Ezzel együtt a remény tanúságtétele is. A reményé, hogy van eszköz a kezünkben, a szolidaritásnak olyan eszközei vannak a kezünkben, amelyekkel emberi életeket menthetünk. Olyan eszközei, amelyekkel a történelem megfordítható, és kipusztulásra ítélt közösségek megmenthetők.

Erre vállalkozott Magyarország Kormánya, amikor a világon első kormányként indított programot az üldözött keresztények, és más szenvedő vallási közösségek megsegítésére. Így a 2017-ben elindított Hungary Helps Program, hatékony támogatást nyújt a válságövezetekben és az ember által okozott vagy természeti katasztrófahelyzetekben. 2017 óta a magyar támogatásból számos humanitárius és újjáépítési projekt valósult meg, mely lehetővé tette a helyi keresztény közösségek megmaradását. Hitelvű kezdeményezéseinkkel mintegy másfél millió szükséget szenvedő embert értünk el.

A megnyitón beszédet mondott Varga Judit volt miniszter, aki elmondta: mi, magyarok hisszük, hogy minden keresztény templom köré szerveződő közösség, a túlélés szigete és a remény lángoló fáklyája a világban.

Felszólalt Bashar Warda iraki káld katolikus érsek, aki köszönetet mondott az együttérző magyar embereknek.

Végül, de nem utolsó sorban, köszöntőt mondott Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, aki elmondta, ez a kiállítás a lelkiismereti szolidaritás és empátia humanitárius gesztusa. A Magyar Nemzeti Múzeum, mind a magyar, mind a keresztény kultúra gondozója és elkötelezett a problémák elemzése és érzékeny bemutatása mellett.