ADOMÁNYOZÁS

  • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány közös iskolafejlesztési és módszertani projektet indít Kenyában. A több mint 2000 gyermeket elérő kezdeményezést Magyarország Kormánya a Hungary Helps Program keretében 14,5 millió forinttal támogatja.

A négyéves kenyai SUNCEP program keretében 10 fős fejlesztő csapat dolgozik majd együtt 5 kenyai általános iskolával. Az iskolafejlesztési és módszertani projekt célja, hogy az afrikai partnerintézményeket felkészítsék a fogyatékossággal élő gyerekek integrálására, egyidejűleg ezek az iskolák módszertani műhelyekké váljanak, amelyekkel további intézményeket tudnak támogatni a horizontális tanulásban. A gyógypedagógusok a projektben együtt dolgoznak majd gyermekekkel, szülőkkel, pedagógusokkal, iskolavezetőkkel és más iskolaközeli szereplőkkel.

A projektindító sajtóeseményt április 28-án az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartották. Papp Gabriella dékán elmondta: a Kar tevékenységének fókuszában a társadalmilag veszélyeztetett csoportok, kiemelten is a fogyatékos személyek állnak. Oktatói és hallgatói számos projektben vesznek részt aktív résztvevőként vagy felkért szakértőként fogyatékos személyekkel kapcsolatos szolgáltatásokban és azok monitorozásában. „A Bárczi elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt – hangsúlyozta a dékán –, és most az ADRA Alapítvány és a Hungary Helps Program támogatásával Európán kívüli projektben is részt vesz.”

„Az ELTE a legnagyobb nemzetközi beágyazottságot és működő kapcsolatrendszert felmutató hazai egyetemként számos nemzetközi fejlesztési programban aktív. Az Egyetem Intézményfejlesztési Tervében is megjelenő egyik fontos terület az afrikai országokkal való kutatási-oktatási együttműködés erősítése, a Bárczi új projektje ezt a célt is támogatja” – fogalmazott Darázs Lénárd, az ELTE általános ügyekért felelős rektorhelyettese.

Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy Afrika a kihívások, a lehetőségek és a jövő kontinense. A Hungary Helps Programban a helyi közösségeket célzó projekteket támogatják, az elmúlt öt évben 72 projektjük indult 18 afrikai országban. Ösztöndíjprogramjuk segítségével több száz afrikai hallgató érkezett Magyarországra, akik tanulmányaik befejezése után visszatérnek Afrikába, és megszerzett tudásukkal helyi közösségüket támogatják. A SUNCEP-projektet is egy egykori ösztöndíjas, Edwin Wagah kezdeményezésére indították – mondta az államtitkár.

„2021 nyarán keresett meg minket Edwin Wagah az ötlettel, és mára összeállt a projekt, hogy a kenyai Migori megye fogyatékossággal élő gyermekei tanulhassanak, jobb életük lehessen” – emelte ki Sitkei Zoltán, az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány ügyvezető igazgatója a kezdetekre emlékezve.

„Azokban az iskolákban, amelyekkel együtt dolgozunk majd, a gyermekek szükségleteit általában csak későn, az iskolakezdéskor ismerik fel, vagy ha korábban, akkor sem áll rendelkezésre korai fejlesztés. Hiányzik a fogyatékossággal élő gyermekeknek a tanuláshoz való egyenlő esélyű hozzáférését biztosító tanulási környezet, nincsenek fejlesztő eszközök, módszerek, sokszor hiányzik vagy nem elégséges a pedagógusok szaktudása, továbbá a gyerekek sokszor nem jutnak hozzá azokhoz a gyógyászati segédeszközökhöz sem, amelyek támogatnák őket az önálló életvitel felé vezető úton” – mutatta be a projektet Perlusz Andrea, a projekt szakmai vezetője, a Bárczi stratégiai és tudományos ügyekért felelős dékánhelyettese. Munkatársaik közel 300 óra önkéntes munkát is vállalnak majd.

A projekt kezdeményezője, Edwin Wagah videóüzenetében kiemelte: a magyar kormány támogatásával megvalósuló program sokat tesz azért, hogy a fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű kenyai gyermekek egyenlő eséllyel vehessenek részt az oktatásban. Az esemény zárásaként Dobos Ágoston békésszentandrási református lelkész fejezte ki háláját a projekt elindulása miatt.

A kenyai SUNCEP (Special Underserved and Needy Children Empowerment Program) projekt vezetője a világ 120 országában katasztrófahelyzetekben, oktatásfejlesztési és egészségügyi projektekben közreműködő ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány, szakmai támogatója pedig a többi mint 120 éves oktató és kutató tevékenységgel rendelkező ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

A programban részt vevő szakembereknek több évtizedes tapasztalatuk van az integrált-inkluzív nevelés-oktatás területén, számos intézményfejlesztési folyamatban és képzésben vettek már részt itthon és külföldön egyaránt. A magyar kormány a Hungary Helps Program keretében az idei évi költségvetéséből 14,5 millió forinttal támogatja a projektet.

(Forrás: Eötvös Loránd Tudományegyetem)