ADOMÁNYOZÁS

  • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

A tanuláshoz való jog minden gyermeket megillet. Az oktatás nem csupán egyetemes jog, hanem olyan eszköz is, amely segít legyőzni a szegénységet, a társadalmi egyenlőtlenségeket és előmozdítja a békés együttélést különböző etnikumú és vallású emberek csoportjai között. A különböző szakképzések kedvező feltételeket nyújthatnak a fiatalok számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükhöz.

A fejlődő országokban azonban sok helyen még iskola és tanszerek sem állnak rendelkezésre, melyek elengedhetetlenek a minőségi oktatáshoz, amely egy biztonságosabb jövő felépítéséhez szükséges tudást nyújt, és hozzájárul a fiatal generációk helyben maradásához és boldogulásához. Mindezek hiánya azonban a migrációs folyamatok felgyorsulását erősíti, hiszen megfelelő környezet és közösség nélkül a felnövekvő fiatalság sokkal kevésbé elhivatott életpályájának építésében. 

Magyarország a Hungary Helps Program keretében eddig 14 országban mintegy 35 projekttel támogatta iskolák felépítését, helyreállítását, illetve fejlesztését fegyveres konfliktus vagy katasztrófa sújtotta övezetekben.

A koforiduai Newill Academy nevű iskolában jelenleg a bölcsőde, az iskola-előkészítő óvoda és az alsós osztályok tanítása zajlik. Ez azt jelenti, hogy Newill Academy a 2-12 éves korosztály tagjainak nyújt oktatást. Az iskola célja, hogy 18 éves korcsoporttal bezárólag teljes általános és középiskolai oktatást biztosítson. A kevés osztályterem miatt az iskola azonban túlzsúfolt volt, egyes osztályok a szabadban, sátortető alatt voltak kénytelen tanulni. A magyar támogatás hozzájárult az iskola felújítási és bővítési munkálataihoz, az intézményegyüttesben két új osztályterem épülhetett fel. A projekt reményt ad olyan mélyszegénységben élő családoknak, akiknek egyébként nem lenne lehetőségük gyermekeik taníttatására.

A keresztény többségű ország északi részén a muszlim lakosok vannak többségben. Mivel az északi térség gazdaságilag jelentősen visszamaradott a keresztények lakta déli tartományoktól, ezért az iszlamista radikalizáció könnyen gyökeret verhet a helyiek között. Ennek elkerülése érdekében az ország muszlim és keresztény egyházi vezetői is különös hangsúlyt fektetnek a vallásközi párbeszédre és az oktatásra. Az északi Navrongo-Bolgatanga Egyházmegyében 346 egyházi oktatási intézmény működik. Az iskolák 80%-ában rendkívül hiányosan állnak rendelkezésre a legalapvetőbb iskolai bútorok, a gyermekek sokszor a földön ülve tanulnak. Az iskolatámogatási projekt keretében az oktatási körülmények javításának érdekében húsz nehéz helyzetű általános iskola számára 1500 iskolapad beszerzése valósulhat meg. 

Az iraki kurdisztáni Erbílben élő, illetve az iszlamista támadások elől ide menekült keresztény és más vallású gyermekek oktatásának biztosításhoz szükségessé vált egy modern iskolaépület felépítése. Magyarország támogatásával épülhetett fel az erbíli Szűz Mária Általános Iskola, mely 2017 októberében megkezdte működését.

 

A Hungary Helps Program keretében nyújtott magyar támogatás lehetővé tette az „Úr Első Csodája” iskola és közösségi központ munkálatainak befejezését a galileai Kánában. Az intézmény megépülése jelentős szerepet játszhat majd a helyi keresztény közösség megmaradásában.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban a 14 év alatti gyermekek a társadalom megközelítőleg 50%-át adják, ezért a szakképzés támogatása alapvető eszköze a lakosság helyben történő boldogulása elősegítésének. Magyarország a Hungary Helps Programon keresztül támogatta az Afrikáért Alapítvány által működtetett, College Othniel Szakközépiskola infrastrukturális fejlesztését, a műhelyek és szaktantermek kiépítését, azzal a céllal, hogy a több mint 14 millió lakosú főváros, Kinshasa szegénynegyedében minőségi szakképzési tevékenység indulhasson el. Az oktatási komplexum bővítési munkálatai nemrég, 2021. június elején fejeződtek be.

Magyarország támogatta a több száz iraki keresztény menekült gyermek oktatását biztosító markai római katolikus iskola energetikai korszerűsítését Jordániában, így megteremtve az intézmény hosszú távú fenntartásának és a diákok megfelelő oktatásának feltételeit.