ADOMÁNYOZÁS

  • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Magyarország segít Kenyában is, ahol a fegyveres konfliktusok, a pusztító áradások, az éhezés és szegénység következményeként növekvőben van a gyermek- és fiatalkori bűnözés, az alkohol és drogfogyasztás, a folyamat pedig a társadalom egészére negatív hatást gyakorol.

A helyi vezetők jól ismerik a probléma súlyosságát, megelőzése érdekében pedig sokrétű tevékenységet végeznek a közösségeik, különösképp a fiatalok megőrzése és boldogulása érdekében. Magyarország a Hungary Helps Program keretében több komplex szociális-fejlesztési és prevenciós programot is támogat.

A rehabilitációs börtönprogramban részt vevő fogvatartott édesanyák találkoznak szociális segítőikkel

Hungary Helps

A több mint 53 millió lakosú Kenya jelenleg az egyik legnagyobb menekült befogadó- és tranzitország Afrikában, ahol a munkanélküliségi ráta 10 százalék fölötti, a lakosság egyharmada a szegénységi küszöb alatt él, és az átlagéletkor – a magas gyermekhalandósági és gyermekszületési számok mellett – mindössze 19 év. A pusztító áradások és fegyveres konfliktusok olyan további problémákat is generálnak, mint az éhezés. A szegény családokban nevelkedő gyermekek kisebb eséllyel vesznek részt az oktatásban, rosszabb az egészségi állapotuk, sokszor alultápláltak, és sok esetben később is nehezebben birkóznak meg az élet nehézségeivel. Ennek következményeként növekvőben a gyermek- és fiatalkori bűnözés, az alkohol és drogfogyasztás, a folyamat pedig a társadalom egészére negatív hatást gyakorol.

A probléma súlyosságát a Nyeri Római Katolikus Főegyházmegye is ismeri, megelőzése érdekében pedig sokrétű tevékenységet végez a helyi fiatalság és keresztény közösség megőrzése érdekében – az emberi értékeket kommunikálja, segíti a rászorulókat és fiatalokat a munkához jutásban, mentorálja őket. A Hungary Helps Program keretében Magyarország támogatásával valósul meg az öt projektelemből álló komplex szociális-fejlesztési projektjük is, mellyel támogatjuk


  • a Jó Pásztor Rehabilitációs Központ alkohol- és drogprevenciós programját;
  • a főegyházmegye rehabilitációs börtönprogramját, illetve
  • oktatási programját,
  • a Ifjúsági Központ berendezését, digitális fejlesztését, továbbá
  • a helyi közösség számára készülő intézményegyüttes befejezését.

A helyi keresztény vezetők sokrétű tevékenységet végeznek a közösség megőrzése érdekében

Hungary Helps

Jó Pásztor Rehabilitációs Központ

Bár Kenyában a leggyakoribb szenvedélybetegség az alkoholfüggőség, egyre terjed a drogfogyasztás is a szegénységben élő fiatal és idősebb korosztály körében egyaránt. Az évek óta működő és komoly tapasztalattal rendelkező Jó Pásztor Rehabilitációs Központ képzett alkalmazottakkal fordul a legszegényebbek felé. A támogatásból a helyi karitász mentális egészség programjának keretében növelhették az alkalmazottak számát, és még több helyi lakost vontak be az alkohol és drogprevenciós programba.

 Rehabilitációs börtönprogram

A nyeri egyház és karitász egyik fontos szociális tevékenysége a rehabilitációs börtönprogram, melynek keretében pszichoszociális, gazdasági és integrációs támogatást adnak a bebörtönzött bűnelkövetők és a bűncselekmény áldozatai, valamint családtagjaik számára. Együttműködve a börtönparancsnokságokkal segítik a fogvatartottak kapcsolattartását családjaikkal, a szakmai készségfejlesztést, illetve ingyenes jogi támogatást biztosítanak. A program erősíti a társadalmi megbékélést, illetve a fogvatartottak helyi közösségbe való visszailleszkedését. A magyar támogatásból további börtönlátogatásokra és szociális dolgozók képzésére kerülhetett sor, továbbá 2020 decemberében egy képzési kézikönyvet is kidolgoztak.

Oktatási Program

A főegyházmegye négy szemináriummal rendelkezik, közülük a legnagyobb több mint 300 hallgatóval működik. Magyar támogatásból valósul meg közösség oktatási infrastruktúrájának fejlesztése. A támogatás új kollégiumi blokk építését teszi lehetővé, így az épület további 25 kollégiumi szobával bővül. A támogatásból korszerűsítették az intézmény fűtőrendszerét, a bentlakók biztonsága érdekében kiépítettek egy kamerarendszert és kialakítottak egy, a központ önfenntartását segítő kertet.

 Ifjúsági Központ fejlesztése

A központban képzett, nagy tapasztalattal rendelkező, főállású mentorok és tanácsadók állnak a helyi fiatalok rendelkezésére. Az előadóteremben oktatási, spirituális és szórakoztató programok kerülnek megrendezésre, konferenciákat és vezetőképzést szerveznek. A közösségi munkatérben ingyen internet hozzáféréssel szeretnének kutatási és kapcsolattartási lehetőséget biztosítani a tanulni vágyó fiataloknak. A központban helyet kap egy lelkészi és ifjúsági animátori iroda, munkavállalási és munkaközvetítő irodák, egy pszichológiai tanácsadói központ, valamint egy mikrovállalkozói inkubátor. Magyarország a digitális infrastruktúra fejlesztését és a bútorzat beszerzését támogatta a központban, továbbá két évre finanszírozza a közösség ifjúsági pasztorációs tevékenységeit.

 Építkezés befejezésének támogatása

A 240 ezer fős keresztény lakossággal bíró kenyai Kitui Egyházmegyében 2014-ben megépítették a musevei Védelmező Szűz Mária-kegyhelyet. A magyar kormány a kegyhely mellé tervezett Isteni Gondviselés Anyja kolostor megépítését támogatja. Az így kialakított intézményegyüttes a jövőben a helyi katolikus közösség szellemi központjává válhat, közösségmegtartó ereje pedig segíthet a lakosság számára keresztény identitásuk megőrzésében.

Rehabilitációs és reintegrációs börtönprogram

Hungary Helps