ADOMÁNYOZÁS

 • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
 • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
 • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Általános Szerződési Feltételek

hungaryhelps.gov.hu/adomanyozas

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a https://hungaryhelps.gov.hu/adomanyozas weboldalon elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) és utalással nyújtható adományozási lehetőség igénybevételének feltételeit.

A Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Ügynökség), mint a weboldal üzemeltetőjének célja, hogy megismertesse a Hungary Helps Programot. A Hungary Helps Program Magyarország nemzetközi humanitárius programja. A magyar kormány 2017-ben azzal a céllal indította el a segítő Magyarország programját, hogy hatékony támogatást tudjon nyújtani a válságövezetekben és az ember által okozott, vagy természeti katasztrófahelyzetekben.

1. Az Ügynökség adatai

Név: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt.
Székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.
Adószám: 26705231241
Cégjegyzékszám: 01-10-140251
Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

2. Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

 1. Adomány: az Adományozó által az Ügynökség alapszabályában megfogalmazott céljait és tevékenységét támogató, ellenszolgáltatás nélkül, pénzeszközben nyújtott hozzájárulás.
 2. Adományozó: az a természetes vagy jogi személy, aki Adományt juttat az Ügynökség számára.
 3. Adományozás: az Adományozó kizárólag az adományozási felületen az Ügynökség alapszabályában meghatározott céljainak, illetve működésének általános támogatására, vagy az adományozási felületen meghatározott célok közül választott célra Adományt nyújt az Ügynökségnek bankkártyával, vagy banki átutalással.
 4. Adományozási felület: a Hungary Helps Ügynökség által működtetett https://hungaryhelps.gov.hu/adomanyozas domain nevű weboldal, ahol az adományozásra készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) vagy banki utalással kerül sor.
 5. Szolgáltató: a bankkártyával történő adományozás esetén a fizetési felületet üzemeltető szolgáltató a Global Payment.
 6. Kártya jelenlétével történő tranzakció (Card Present): a Card Present (a továbbiakban: CP) tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot.
 7. Kártya jelenléte nélküli tranzakció (Card not Present): A Card not Present (a továbbiakban: CNP) olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (128 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról kapott engedélyszám megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.
 8. Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy.
 9. Megosztás: Az Adománygyűjtés közösségi média csatornán vagy e-mailben való terjesztése, népszerűsítése.
 10. Megosztó: Az a Látogató, aki az Adománygyűjtést népszerűsíti saját közösségi média csatornáján vagy e-mailben.

3. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni az Adományozó által nyújtott adományra.

4. Az adományozási felületen történő adományozás közös szabályai

4.1. Az Adományozó a jelen ÁSZF elfogadását követően nyújthat adományt. Amennyiben az Adományozó az ÁSZF rendelkezéseinek megismeréséről és elfogadásáról nem nyilatkozik, vagy nem fogadja el, az adományozást az adományozási felület megszakítja.

 4.2. Az Adomány CNP tranzakcióval vagy banki átutalással nyújtható. A CNP adományozás MasterCard, Visa, és Maestro bankkártyával történhet.

4.3. Az Ügynökség részére a CNP tranzakcióval egy összegben legfeljebb 1.000.000 forint adományozható. Az ezt meghaladó adományt előzetesen el kell fogadni, és erről az Adományozót értesíteni kell.

4.4. A 4.3. pontban meghatározott esetben, azaz amennyiben az adományozni kívánt összeg az 1.000.000 forintot meghaladja, az adományozási felület az adományozást megszakítja. Az Ügynökség automatikus üzenetben felveszi az Adományozóval a kapcsolatot, tájékoztatja arról, hogy az adomány elfogadásáról az Ügynökség a vonatkozó jogszabályok szerint döntést hoz, és döntéséről az Adományozót írásban értesíti.

4.5. Amennyiben az adomány elfogadása előzetes döntést igényel, és az Adományozó az összeget a döntés előtt befizeti, vagy átutalja, és az adomány elutasításra kerül, az Ügynökség az adományt visszautalja az Adományozó részére. A visszautalás költségét az Adományozó viseli.

4.6. Az Adományozó az adományt az adományozási felületen feltüntetett célok közül választással nyújtja, tehát az adomány célhoz kötött, az Ügynökség kizárólag a meghatározott célra fordíthatja az adomány összegét. Az Adományozó az adományozási felületen meghatározhatóktól eltérő célokat kizárólag csak 1.000.000 forintot meghaladó egyösszegű adomány esetén határozhat meg az automatikus kapcsolatfelvétel során. Az adományozási felületen meghatározható célok a következők:

1. „Üldözött keresztények megsegítése”
2. „Mindenkori humanitárius katasztrófák áldozatainak megsegítése
3. „Humanitárius tevékenységek támogatása
4. „a Hungary Helps Ügynökség működésének támogatása”

 4.7.  Az Ügynökség a 4.6. pont 1-3. alpontok esetén, az adomány összegének legfeljebb 10%-t saját működésére fordíthatja.

5. Az adományozási felületen történő adományozás különös szabályai

5.1. A CNP tranzakció

5.1.1. Az Adományozó számára a „Támogatom” gomb megnyomását követően megjelenik az adományozói űrlap, amelynek kitöltése kötelező. Az adományozói űrlapon a következő adatokat kell megadni:

1. Adományozó neve
2. Adományozó címe (ország megjelölésével)
3. Adományozó telefonszáma
4. Adományozó e-mail címe
5. Az adomány célja
6. Deviza neme
7. Adományozás összege

5.1.2. Az Ügynökség az 5.1.1. pontban meghatározott adatokat a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. Adatvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 8/2020. Vig utasítással szabályozott adatvédelmi szabályzat 3. fejezete szerint kezeli.

5.1.3. Az űrlap kitöltése a küldés gomb megnyomásával fejeződik be, ahol az Adatvédelmi tájékoztató, és a jelen ÁSZF elolvasását, valamint elfogadását követően a rendszer átirányítja az Adományozót a Szolgáltató bankkártyás felületére, ahol meg kell adnia a bankkártyájának adatait, amelyek az adományozáshoz szükségesek. A bankkártya adatait az Ügynökség nem ismeri meg, és nem kezeli, a bankkártyás fizetés feltételeinek szabályait a Szolgáltató ÁSZF tartalmazza.

5.2. Átutalással történő adományozás: Az Adományozó számára a „Támogatom” gomb megnyomását követően megjelenik az adományozói űrlap, amelynek kitöltése kötelező. Az adományozói űrlapon a következő adatokat kell megadni:

1. Adományozó neve
2. Adományozó címe (ország megjelölésével)
3. Adományozó telefonszáma
4. Adományozó e-mail címe
5. Az adomány célja
6. Deviza neme
7. Adományozás összege

5.2.1. Az Ügynökség az 5.2. pontban meghatározott adatokat a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. Adatvédelmi szabályzat kiadásáról szóló 8/2020. Vig utasítással szabályozott adatvédelmi szabályzat 3. fejezete szerint kezeli.

5.2.2. Az űrlap kitöltése a küldés gomb megnyomásával fejeződik be, ahol az Adatvédelmi tájékoztató, és a jelen ÁSZF elolvasását, valamint elfogadását követően a rendszer automatikus köszönő üzenetet küld, amely tartalmazza a banki átutaláshoz szükséges banki adatokat:

Erste Bank Zrt.
SWIFT: GIBAHUHB
HUF: IBAN: HU40-11600006-00000000-85123111
USD: IBAN: HU66 11600006-00000000-85515105
EUR: IBAN: HU65 11600006-00000000-85515026

6. Kapcsolattartás

Kapcsolattartás az Ügynökség részéről: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu.

Az Ügynökség a Látogatókkal és az Adományozókkal a honlapon keresztül, illetve elektronikus úton vagy telefonon kommunikál.

7. Záró rendelkezések

Az Ügynökség jogosult jelen ÁSZF-et az új változat honlapon való közzétételével módosítani.

Budapest, 2021. május