ADOMÁNYOZÁS

  • A törökországi és szíriai földrengések áldozatainak megsegítése
  • Az ukrajnai háború menekültjeinek megsegítése
  • A Hungary Helps Program tevékenységének támogatása

Katolikus templom építését és egy iskola felújítását támogatja a Hungary Helps Program Bosznia-Hercegovinában. A projekt célja a keresztény közösségek erősítése, és a muzulmán többségi társadalommal való békés együttélésük támogatása. A gimnázium felújítása várhatóan jövőre fejeződik be, és ötszáz diák tanulhat majd az intézményben.

 

Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár május 26-án többnapos boszniai misszióra indult, amely során helyi vezetőkkel tárgyalt a hazánkat is fenyegető illegális migráció okozta helyzetről, valamint megtekintette a Hungary Helps Program helyi projektjeit.

Bosznia-Hercegovinába évente tízezres számban érkeznek illegális bevándorlók. A migráció által leginkább sújtott terület Bihács és környéke, ahová csak az elmúlt évben közel tízezer migráns érkezett. Bihács történelmi városában egymás után foglalják el az épületeket az illegális bevándorlók, akiknek többsége nem illeszkedik be a társadalomba. Ennek következményeként drámaian romlott a közbiztonság. A bevándorlók egy része a koronavírus-járvány elleni szabályokat sem tartja be, egészségügyi kockázatokat okozva ezáltal a helyi közösség számára. A helyzet kezelésére a Hungary Helps Program a közelmúltban olyan humanitárius projektet indított a településen, amely enyhíti a migráció okozta veszélyeket, és segíti a helyi közösségek és az illegális bevándorlók együttélését. A projekt többek között segíti a koronavírus és más fertőző betegségek menekültek közötti terjedésének megakadályozását, ezáltal mérsékelve a járványügyi kockázatokat és csökkenti a migráció káros környezeti hatásait.

Bosznia-Hercegovina etnikailag, vallásilag is megosztott. A közép-boszniai Vitezben a római katolikus lakosság képezi a vallási többséget, ugyanakkor a vitezi plébániához tartozó Topale településen az elmúlt 30 évben a szentmiséket a szabad ég alatt rendezték. Nagy igény volt egy templom megépítésére, hiszen a helyi keresztény közösség összetartásának rendkívül fontos szerepe van a békés együttélés fenntartásában. Magyarország a Hungary Helps Programon keresztül támogatja a Szent Tamás Apostol templom megépítését, ezáltal egy közösségi tér létrehozását a helyi keresztény lakosság számára.

A travniki iskola egyike a hét bosznia-hercegovinai katolikus oktatási központnak. Az intézmény magában foglal egy általános iskolát, egy gimnáziumot és egy szemináriumot. Az iskola állapota az 1998 előtti, hosszú ideig tartó elhagyatottság miatt, illetve megfelelő renoválás hiányában rendkívüli mértékben leromlott. Magyarország az iskola felújításának támogatásával jelentős mértékben hozzájárul a helyi minőségi oktatás biztosításához és a keresztény kisebbség szülőföldjén való boldogulásához, mérsékelve egyúttal az egészségügyi fenyegetést is jelentő migrációt.