Kezdőoldal – hun

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

Magyarország segít – Szívvel, lélekkel

A hungary helps ügynökség

A Hungary Helps Ügynökség egy kormányzati nonprofit szervezet, amely gyors és hatékony segítséget nyújt a humanitárius válságok áldozatainak, valamint az üldözött közösségeknek.

A Hungary Helps Program

A Hungary Helps Programot a Magyar Kormány 2017-ben indította el azzal a céllal, hogy humanitárius segélyt nyújtson, és a válsághelyzetben levő fejlődő országokban összehangoltan járuljon hozzá az újjáépítéshez és fejlesztésekhez

A program alapelvei:

 • humanitárius válságok meglétének, okainak és természetének azonosítása és meghatározása;
 • vallási és etnikai sokszínűség fenntartása;
 • gyors, hatékony és közvetlen segítségnyújtás az üldöztetés és humanitárius katasztrófák áldozatai számára, azzal a céllal, hogy a helyi közösségek szülőföldjükön maradhassanak.

A Hungary Helps Ügynökség

A Hungary Helps Ügynökség 2019. április 14-én  jött létre a Hungary Helps Programról szóló, 2018. évi CXX. törvény alapján. A Hungary Helps Ügynökség a Miniszterelnökség irányítása alatt működő kormányzati, nonprofit ügynökség.

Kormányzati ügynökségként Magyarország Alaptörvénye szellemében fejtjük ki tevékenységünket, különös hangsúlyt fektetve más nemzetek szabadságának és kultúrájának tiszteletben tartására. Arra törekszünk, hogy a világ minden nemzetével méltóságuk megőrzésével működjünk együtt.

Célunk, hogy helyi szinten a humanitárius alapelveket és emberi jogokat tiszteletben tartva a helyi szükségletekre reagálva, hatékony segítséget nyújtsunk. Projektjeinket a helyi közösségek képviselőinek beszámolói alapján tervezzük meg, és azokat a helyi partnerekkel, elsősorban a helyi vallási szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel valósítjuk meg.

Feladataink az alábbiak szerint foglalhatóak össze:

 • nemzetközi humanitárius segélyprogramokon, adományokon és támogatási szerződéseke keresztül gyors és hatékony segítséget nyújtunk, reagálva a válságövezetekben felmerülő szükségletekre;
 • humanitárius és fejlesztési projekteket szervezünk: végrehajtjuk a támogatás kifizetését, a tranzakció nyomon követését, a szükséges műszaki és technikai egyeztetéseket, és azok ellenőrzését, biztosítjuk az átláthatóságot és a hatékonyságot, valamint tevékenységünkről jelentést készítünk;
 • a legkiszolgáltatottabb emberekre fókuszálunk: támogatásunkkal és adományainkkal a humanitárius krízisek, a természeti és ember által okozott válságok áldozatait támogatjuk, különös tekintettel – de nem kizárólag – az üldözött vallási csoportokra fókuszálva. Elismerjük, hogy az egyetemes és alapvető emberi jogok körébe tartozik a vallásszabadság is;
 • együttműködünk más ügynökségekkel, kétoldalú és multilaterális humanitárius fejlesztési segélyprojektek és elvek megvalósításában veszünk részt a partnerországok, kiemelten együttműködve a visegrádi országok és más EU-s tagországok humanitárius szervezeteivel;
 • adománygyűjtés: annak köszönhetően, hogy a Hungary Helps Program egyre nagyobb nemzetközi elismerésben részesül, valamint hogy a csatlakozni és a programban részt venni kívánó partnerek száma is növekszik, az Ügynökség magánszemélyek adományainak gyűjtésével és kezelésével is foglalkozik, melyeket a projektcélok elérése érdekében használunk fel;
 • helyi partnerekkel közösen megtervezzük a humanitárius segélyek felhasználását és rendszeres helyszíni szemléket tartunk.

 

Küldetésünk

Az Ügynökség küldetésének tartja, hogy gyors és hatékony segítséget nyújtson a humanitárius válságok és az erőszakos vallás intolerancia áldozatai számára. Az Ügynökség által az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával összhangban finanszírozott humanitárius tevékenységek a helyi közösség minden tagját érintik, faji, etnikai, bőrszín szerinti, nemi és nyelv szerinti megkülönböztetés nélkül, vallási vagy hitbeli meggyőződéstől, politikai vagy más nézettől, nemzeti és szociális hovatartozástól, vagyoni helyzettől, születési vagy egyéb státusztól függetlenül.

Tevékenységünk

Az Ügynökség azokat a tevékenységeket részesíti előnyben, amelyek elősegítik az interkulturális és vallások közti párbeszédet, a helyi ellenálló képesség kiépítését, a stabilitás és béke erősítését.  Mindezt úgy, hogy elkerülik a részrehajlást és tiszteletben tartják a „ne árts senkinek” alapelvet.

A Hungary Helps Program vezetése

A Hungary Helps Program a Magyar Kormány teljes körű humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységét felöleli. A Hungary Helps programról szóló, 2018. évi CXX. törvény alapján a keretprogram magában foglalja a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és nemzetközi segítségnyújtásról szóló 2014. évi XV. törvényben meghatározott tevékenységeket, valamint az adományok nyújtását a legkiszolgáltatottabb közösségek számára.

Humanitárius segítséget nyújtunk a szükségletek rövid távú enyhítésére, katasztrófa megelőzésre,  valamint helyi partnereink beszámolói és kérései alapján a helyreállítási munkálatok elvégzéséhez. A humanitárius válságok összetettségét felismerve felül kell vizsgálni a fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás közötti hagyományos határvonalakat. Az Európai Unió Tanácsa által kiadott humanitárius és fejlesztési törekvések összekapcsolásának gyakorlati megvalósításáról szóló következtetéssel összhangban az Ügynökség célja, hogy projektjeivel hosszú távon biztosítson társadalmi stabilitást, fenntarthatóságot, kohéziót és sokszínűséget, szem előtt tartva a fenntartható fejlődés, a humanitárius tevékenység és a béketeremtés közti összefüggést, valamint a konfliktusok megelőzését.

Figyelembe véve a béketeremtés és ellenálló képesség kialakításának a fenntartható fejlődés kapcsán játszott kulcsfontosságú szerepét, az Ügynökség a vallásuk miatt üldözött kisebbségekre is fókuszál, mivel meggyőződésünk, hogy a vallás és hit szabadsága alapvető emberi jog, amely a stabilitás, a béke és a biztonság létfontosságú eleme és elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres és fenntartható fejlődést érjünk el. A vallási üldözés egyre jelentősebb mértéket ölt, ezért nagyobb erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a vallási közösségek képviselőit is bevonva megnevezzük a kiszolgáltatott vallási kisebbségek szükségleteit és a helyi igényekhez igazodva nyújtsunk humanitárius segítséget.

Helyi partnereink legtöbbször vallási alapú szervezetek, melyek hiteles és szoros kapcsolatban állnak a helyi közösségekkel, különösen olyan országokban, ahol hiányosságok tapasztalhatóak a „jó kormányzás” terén. Az a tapasztalatunk, hogy a vallási alapú szervezetek az élet minden területén a közjót szolgálják a helyi közösségek érdekében. Képviselőik pedig köszönhetően kulcsfontosságú szerepet játszanak abban, hogy az Ügynökség által koordinált humanitárius projektek megvalósuljanak.

Az Ügynökség a Közel-Keleten (Irakban, Szíriában, Jordániában, Libanonban, Izraelben és Palesztinában), valamint Ázsiában (Bangladesben) és Afrikában (Nigéria, Mali, Ghána, Etiópia, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dél-Afrika, Tanzánia) hajt végre projekteket, továbbá Mozambikban, Srí Lankán, a Fülöp Szigeteken, Pakisztánban, Albániában, Ukrajnában és Libanonban nyújtott ez idáig gyors humanitárius segítséget természeti és emberek okozta katasztrófák esetén.

Megalakulása óta a Hungary Helps Program 70 ezer ember számára nyújtott közvetlen segítséget. A Hungary Helps Program keretében zajló projekteket 2019 áprilisa óta az Ügynökség koordinálja.

Az Ügynökség által koordinált projektek típusai:

Vészhelyzeti reakció: rövid távú tevékenységek a vészhelyzetek azonnali enyhítésére,

 • Anyagi jellegű segítségnyújtás és szolgáltatások: nem élelmiszer-jellegű, pl. menedékhely, víz, alapvető higiénia
 • Sürgősségi élelmiszersegélyek
 • Gyorssegélyek koordinálása, védelmi és támogatási szolgáltatások, valamint a humanitárius segélyek helyszínre szállításának koordinálása.

Újjáépítési és felújítási segélyezés: Hosszabb távú tevékenységek, amelyek az infrastruktúrát és szociális szolgáltatásokat javítják

 • alapvető infrastruktúra helyreállítása: vízellátás és higiéniai létesítmények, egészségügyi szolgáltatások nyújtása, házak újjáépítése
 • Menedékhelyek és ideiglenes kommunális települések és közösségi központok létesítése a lakóhelyüket elhagyni kényszerültek számára
 • Szociális és gazdasági helyreállítás: pl. trauma-tanácsadás és -kezelés, foglalkoztatási programok, workshopok

 Szakemberek és egyéb technikai segítségnyújtás: tanácsadók, tanárok, orvosok, rendőrök, civilek és önkéntesek

 • Önkéntesprogramok
 • Tárgyi eszközök: berendezések, gépek és rendszerek

Oktatás:

 • Oktatáspolitika és adminisztratív irányítás, oktatási anyagok, workshopok a helyi tanároknak és az oktató személyzetnek.

Egészségügy:

 • Fertőző betegségek elleni védekezés
 • Orvosi vizsgálatok és védőoltások finanszírozása
 • Az általános higiénia körülmények javítása és az ezzel kapcsolatos tudatosság növelése
 • Mentális és pszicho-szociális segítségnyújtás nemi alapú erőszak után

A katasztrófák megelőzése és az azokra való felkészülés:

 • Természeti katasztrófák esetén: gyors reakció, vészhelyzeti készletek, korai figyelmeztető rendszerek kialakítása
 • Emberek által okozott válság esetén: a kényszerű lakóhelyelhagyás előrejelzése

 

A világon egyedülálló kezdeményezésként a Kormány 2016-ban hozta létre az Üldözött Keresztények Megsegítéséért Felelős Helyettes Államtitkárságot, amely 2018-ban az Üldözött Keresztények Megsegítéséért és a Hungary Helps Program Megvalósításáért Felelős Államtitkársággá alakult azzal a céllal, hogy az Államtitkárság tevékenységét széles körű humanitárius segélyekkel és fejlesztési programokkal bővítse ki.

Az Államtitkárság vezetője Azbej Tristan PhD, a Minisztereknökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára. A 2019 áprilisában alakult Hungary Helps Ügynökség vezérigazgatója Kovács-Pifka Péter.

Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1016 Budapest, Naphegy tér 1.
06 (1) 896 6344
hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

Cégjegyzékszám: 01-10-140251
Adószám: 26705231-2-41

Adományozási bankszámla:
Erste Bank
SWIFT: GIBAHUHB
HUF
IBAN: HU40-11600006-00000000-85123111
USD
IBAN: HU66 11600006-00000000-85515105
EUR
IBAN: HU65 11600006-00000000-85515026

Közérdekű adatok

A Társaság hivatalos neve, székhelye és elérhetőségei
 • Név: Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • Székhely és levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy tér 1.
 • telefonszám: 06 (1) 896 6344
 • elektronikus levélcím: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu
 • honlap: hungaryhelps.gov.hu
A Társaság, mint közfeladatot ellátó szerv felett tulajdonosi joggyakorló szerv meghatározott adatai
A Társaság vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Kovács-Pifka Péter

06 (1) 8962490

peter.kovacs-pifka@hungaryhelps.gov.hu

Vezérigazgató

 

Horváth Béla

06 (1) 8960587

bela.horvath@hungaryhelps.gov.hu 

Gazdasági és Szolgáltatási Igazgató

 

Díjazás

Archív

Felügyelőbizottsági tagok

Boér Zoltán, FB elnök

Dr. Dancs Ferenc, FB tag

Dr. Szamosi Ferenc, FB tag

Díjazás

Archív

A Társaság által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Jelenleg nincs releváns adat

A Társaság által végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Jelenleg nincs releváns adat

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:

A közérdekűadat-megismerési igények megválaszolását a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben rögzítettek alapján végzi.

Az igények benyújthatók a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. Vezérigazgatói Titkársága részére:

1016 Budapest, Naphegy tér 1., telefon: 06 (1) 896 6344, E-mail: hungaryhelps@hungaryhelps.gov.hu

A Társaság cégjegyzésre jogosult tagjai

Önálló cégjegyzésre jogosultak

Kovács-Pifka Péter

Díjazás

Archív

Másokkal együtt cégjegyzésre jogosultak

Horváth Béla

Dudás Andrea

Díjazás

Archív

A Társaság bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagjai

Önállóan bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Kovács-Pifka Péter

Díjazás

Archív

Másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult tagok:

Dudás Andrea

Horváth Béla

Giday Zoltán

Kocsis Zsuzsanna

dr. Gyarmati Mariann

Díjazás

Archív

Vonatkozó jogszabályok listája
Jogszabályok
Törvényességi felügyelet

A Társaság törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  mellett – közhasznú jogállására tekintettel – a Fővárosi Ügyészség látja el.

A Társaság által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások, adományok kedvezményezettjeinek nevére, az adomány céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok:
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Jelenleg nincs releváns adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Jelenleg nincs releváns adat

Közbeszerzési információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Hungary Helps Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Hírek, események

Tovább folytatódik a Hungary Helps Program

Tovább folytatódik a Hungary Helps Program

   Az egyes magyar sajtóorgánumokban megjelent álhírekkel szemben a Hungary Helps Program folytatja küldetését. Magyarország 2017 elején indult humanitárius segítségnyújtási keretprogramja több mint 70 000 válságrégióban élő embernek, köztük kiemelten üldözött...

bővebben